?? 3️⃣ Trzy miesiące do startu!

(?? English version below)
To miał być jubileuszowy wyścig, to miał był wyścig z Budapesztu, to miał być wyścig wyjątkowy.
I przez wymuszone zmiany w kolarskim kalendarzu, to będzie wyścig wyjątkowy :)
Jeden dzień, wiele kilometrów na historycznej trasie oraz mnóstwo premii.
Skoro tylko trzy miesiące pozostały do startu, to oficjalnie przyjmujemy zgłoszenia.
Wyścig jest niezmiennie otwarty dla reprezentacji narodowych oraz grup zawodowych i klubów sportowych.
Czekamy na zgłoszenia od stałych uczestników oraz od ekip przyjętych na pierwotny termin wyścigu i od wszystkich nowych, które chcą się sprawdzić na karpackich szosach, podczas jednego, ale morderczego etapu.
Oczywiście, ilość miejsc jest zawsze ograniczona, a poprzez pandemię, może być jeszcze bardziej, ale nie traćmy nadziei. Czekamy na Wasze zgłoszenia: teams@carpathianrace.eu
 
?? 3️⃣ Three months to start!
It was to be a jubilee race, it was to be a race from Budapest, it was to be a unique race.
And due to forced changes in the cycling calendar, it will be a unique race :)
One day, many kilometers on the historic route and lots of premies.
Since there are only three months left to start, we officially accept applications.
The race is invariably open to national teams, professional groups and sports clubs.
We are waiting for applications from regular participants and teams accepted for the original race term as well as from all new ones who want to check themselves on the Carpathian roads during one, but deadly stage.
Of course, the number of places is always limited, and because of the pandemic, it can be even more, but let’s not lose hope. We look forward to receiving your application: teams@carpathianrace.eu

You may also like...