?? Bratanek na czele

(?? English version below)
Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek wyścig bez komisji sędziowskiej. Po prostu się nie da. Dlatego dobra, przedświąteczna wiadomość nadeszła do nas z centrali światowego kolarstwa. Po Inger Ness z Norwegii w 2018, po Valerym Sevruku z Ukrainy w 2019, teraz sędzią głównym 37. edycji został Zsolt Törzsök. Cieszymy się, że po raz pierwszy w 45 – letniej historii wyścigu, naczelnym komisarzem „Kurierów” został nasz bratanek. Do zobaczenia na starcie, gdzie przywitamy go słowami: Polak, Węgier – dwa bratanki,i do szabli⚔️ , i do szklanki?… (??Lengyel, magyar – két jó barát,Együtt harcol s issza borát…).
 
?? Nephew at the head
It’s hard to imagine any race without the jury. It just can’t be done. Therefore, good, pre-holiday news came to us from the headquarters of world cycling. After Inger Ness from Norway in 2018, after Valery Sevruk from Ukraine in 2019, Zsolt Törzsök is now the President of the Commissaires Panel. We are pleased that for the first time in the 45-year history of the race, our nephew became the chief commissaire of „Couriers”. See you at the start, where we will welcome him with the words: Pole and Hungarian – two brothers, good for saber⚔️ and for glass?… (??Lengyel, magyar – két jó barát, Együtt harcol s issza borát …).

You may also like...