?? Dwa i pół miesiąca do wyścigu…

(?? English version below)

?? Dwa i pół miesiąca do wyścigu…
to znaczy, że zaczyna się coś dziać – wybraliśmy trasę wyścigu, która na dzisiaj mam trzy wersje dystansowe: maksymalną, średnią oraz minimalną, w razie karpackiego załamania pogodowego. Doświadczenia poprzednich lat, stają się cenne. Oficjalna prezentacją całej trasy, nastąpi za dwa tygodnie, pod koniec czerwca. Jaka będzie? Możemy zapewnić, że umiarkowanie trudna, trudna lub bardzo trudna.
Wybieramy również drużyny do sierpniowego peletonu, które dzisiaj, dość licznie nadesłały swoje zgłoszenia. W tych trudnych czasach bardzo za to im dziękujemy i doceniamy to. Jak zwykle chcemy, aby karpacki peleton, reprezentował najwyższy możliwy poziom.
Te wszystkie wybory, nakładają się akurat, na kampanię wyborczą w Polsce, ale to już zupełnie inna historia.
A czego nie wybieramy w tym roku? Z powodu ograniczeń pandemicznych, nie wybieramy akurat w tym roku drużyny hostess, które zawsze godnie reprezentowały organizatora. Dla wielu to nie ma żadnego znaczenia, a dla tych, którym jednak zależy – specjalny fotoreportaż w załączeniu. Przepraszamy, że wyjątkowo, nie kolarze są tutaj najważniejsi.

?? Two and a half months to the race …
that means something is starting to happen – we chose the race route, which for today has three distance versions: maximum, medium and minimum, in the event of a Carpathian weather breakdown. The experience of previous years is becoming valuable. The official presentation of the entire route will take place in two weeks, at the end of June. What will it be like? We can assure you that moderately difficult, difficult or very difficult.
We also choose teams for the August peloton, which today have sent their applications in large numbers. In these difficult times we thank them very much and we appreciate it. As always, we want the Carpathian peloton to represent the highest level possible.
All these choices overlap just in time for the election campaign in Poland, but that’s another story.
And what are we not choosing this year? Due to pandemic restrictions, we do not choose hostess teams this year, who have always represented the organizer with dignity. For many, it does not matter, and for those who care – a special photo report is attached. Sorry, exceptionally, not the cyclists are the most important here.

You may also like...