?? Nowe otwarcie

(?? English version below)

Tydzień temu, UCI potwierdziła nowe, pandemiczne terminy odwołanych wcześniej wyścigów.
Znalazł się również termin dla nas. A w związku z zaistniałą sytuacją będzie to wyjątkowo, impreza jednodniowa (1.2U).
Skoro wyścig jednoetapowy, to postaramy się, aby zrobić go na maksa – maksymalna liczba ekip sportowych, maksymalny dystans, maksymalnie dużo podjazdów, bo to w końcu Carpathian Race. Chociaż tym razem tylko na terenie jednego kraju, na szosach południowej Polski.
Ostatni dzień wakacji, czyli poniedziałek, 31 sierpnia, to jednocześnie symboliczny „Dzień Solidarności i Wolności”. A sportowo, to „Dzień Po”. Dzień po wyścigu „Grody Piastowskie”(2.2), dzień po „Orlen Nations Grand Prix” (1.NCup) i dzień po Górskich Szosowych Mistrzostwa Polski. Skoro na ten dzień, przypada również „Święto Kawalerii Polskiej”, to liczymy na brawurowe, polskie szarże.

W górę serca, szable w dłoń! ⚔️

?? New opening
A week ago, UCI confirmed new, pandemic dates for previously canceled races.
There is also a term for us. And in connection with the situation it will be exceptionally, a one-day event (1.2U).
Since the one-stage race, we will try to do it to the maximum – the maximum number of sports teams, the maximum distance, the maximum number of climbs, because it’s the Carpathian Race after all. Although this time only in one country, on the roads of southern Poland.
The last day of the holiday, i.e. Monday, August 31, is also a symbolic „Day of Solidarity and Freedom”. And in sports, it’s „Day After”. The day after the race „Grody Piastowskie” (2.2), the day after the „Orlen Nations Grand Prix” (1.NCup) and the day after the Polish Mountain Road Championships. Since this day also includes the” Polish Cavalry Festival „, we count on daring, Polish battles.

Up the heart, swords in hand! ⚔️

You may also like...