?? Nowy Rok – nowe wyzwania ?

(?? English version below)
Skoro mamy od trzech dni zupełnie Nowy Rok, to zaanonsujemy całkowitą nowość podczas Karpackiego Wyścigu Kurierów. Jak daje się zauważyć, karpaccy kurierzy , lubią nowe drogi, nowe miasta, nowe regiony. Taką nowinką, kończącą jubileuszową edycję „Kurierów”, będzie finał imprezy na szosach Województwa Podkarpackiego!
Aż trudno sobie wyobrazić, że przez 44 lata wyścigu i bliskiego sąsiedztwa z Województwem Małopolskim, gdzie wyścig się narodził i odrodził, wyścig nigdy nie gościł na drogach Podkarpacia. Czas najwyższy, aby to zmienić. Dlatego już za cztery miesiące, czyli 3 maja 2020 r. zapraszamy na ostatni finisz kolejnej edycji do podkarpackiego….
A o tym gdzie, będzie w następnym odcinku ?

?? New Year – new challenges ?
Since we have a completely new year for three days, we will announce a complete novelty during the Carpathian Couriers Race. As it can be seen, Carpathian couriers like new roads, new cities, new regions. Such a novelty, ending the jubilee edition of the „Couriers”, will be the final of the event on the roads of the Podkarpackie Voivodeship!
It is hard to imagine that for 44 years of the race and close proximity to the Lesser Poland Voivodeship, where the race was born and revived, the race has never been on the roads of Podkarpacie. It’s high time to change that. Therefore in four months, that is on May 3, 2020, we invite you to the last finish of the next edition to Podkarpacie …
And about where exactly it will be in the next episode ?

You may also like...