?? Ratujmy co się da! ??

(?? English version below)
Przed nami jeszcze wiele niewiadomych. Nikt nie da gwarancji, jaki ostatecznie będzie ten wyjątkowy sezon kolarski. Aby jednak wlać nieco optymizmu, to pełni nadziei informujemy, że Polski Związek Kolarski zarekomendował do UCI nowelizację polskiej części wyścigów szosowych.
Według niego, 37. edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów, rozegrana zostanie, jako jednodniowy wyścig klasy 1.2U w poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r. ze startem i metą na Zamku w Krasiczynie (powiat przemyski, województwo podkarpackie, Polska). Całkowity dystans wyścigu zamierzamy zamknąć w 157 kilometrach. Przewidywana godzina startu 12:00.
Szczegóły wkrótce!
 
?? Let’s save what we can! ??
There are many unknowns ahead of us. No one will guarantee how this exceptional cycling season will ultimately look like. However, to pour some optimism, we are full of hope announcing that the Polish Cycling Federation recommended to UCI an amendment to the Polish part of road racing.
According to this, the 37th edition of the Carpathian Couriers Race will be held as a one-day race, 1.2U class on Monday, August 31, 2020 with start and finish at the Castle in Krasiczyn (Przemyśl district, Podkarpackie voivodeship, Poland). We intend to close the total distance of the race in 157 kilometers. Estimated start time 12:00.
Details soon!

You may also like...