?? Szczególny dzień, szczególne miejsce

(?? English version below)

Wyścig zbliża się z szybkością finiszującego peletonu, dlatego chcemy z satysfakcją zawiadomić, że znamy już datę oraz miejsce uroczystej prezentacji 37. edycji wyścigu. Otóż po raz pierwszy w historii, odbędzie się ona w Królewskim Mieście Krakowie. ?
Jak powszechnie wiadomo, Karpacki Wyścig Kurierów został wymyślony i reaktywowany ku pamięci kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. Od ubiegłego roku przekaz ten jest wzmocniony osobą patrona Wacława Felczaka – twórcy siatki kurierskiej na Węgry oraz profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. ?
Cieszymy się, że z okazji jubileuszu 45-lecia, wyścig został uhonorowany zaproszeniem do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, a zapowiadana prezentacja odbędzie się właśnie tam w piątek, 14 lutego. Jest to data szczególna, gdyż 14 lutego 1942 roku, została powołana do życia i walki Armia Krajowa, zbrojne ramię Polski Podziemnej.
Dalsze szczegóły wkrótce.

?? A special day, a special place
The race is approaching at the speed of the finishing peloton, so we want to announce with satisfaction that we already know the date and place of the ceremonial presentation of the 37th edition of the race. Well, for the first time in the history, it will take place in the Royal City of Krakow. ?
As is well known, the Carpathian Couriers Race was created and reactivated in memory of the couriers of the Polish Underground State. Since last year, this message has been strengthened by the patron Wacław Felczak – creator of the courier network to Hungary and professor at the Jagiellonian University. ?
We are glad that on the occasion of the 45th anniversary, the race was honored with an invitation to the Home Army Museum in Krakow, and the announced presentation will take place there on Friday, February 14. This is a special date, because on February 14, 1942, the Home Army, the armed arm of Underground Poland, was brought to life and fight.
Further details soon.

You may also like...