?? Trzy miesiące do startu…

(?? English version below)
 
…to czas ostatecznych decyzji, zimowej inspekcji dróg oraz zamykania listy startowej. A zgłoszeń na kolejną edycją ponownie było rekordowo dużo. Za wszystkie serdecznie dziękujemy, ale miejsc mamy tylko dla 25 drużyn. Pełna lista startowa będzie zaprezentowana już za dwa tygodnie, czy 14 lutego w Krakowie. Jeżeli ktoś nie zdąży do Krakowa, to uspokajamy – będą jeszcze prezentacje w Veszprem, Budapeszcie, Tarnowie, Warszawie…
Do zobaczenia!
 
?? Three months to start …
… is the time of final decisions, winter road inspection and closing the start list. And there were again many record-breaking entries for the next edition. Thank you for all of them, but we only have places for 25 teams. The full start list will be presented in two weeks or February 14 in Krakow. If someone does not make it to Krakow, we calm down – there will be presentations in Veszprem, Budapest, Tarnów, Warsaw …
See you soon!

You may also like...