?? Tylko pod górę ?

(?? English version below)
Historia tej legendarnej góry?, zaczęła się dla wyścigu już w 1977 r. Od tej pory, aż 11 razy kolarscy kurierzy finiszowali w słowackiej części Tatr, na szczycie podjazdu na Hrebienok (1285 m n.p.m.) w gminie Vysoké Tatry. Tak miało być również 30.04.2020. To miał być wieczór dla wybitnych górali, dla mistrzów wspinaczki, dla prawdziwych ludzi gór, dla których jazda na czas tylko pod górę, stanowi sens kolarskiego życia.
Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy, a kilka zdjęć z 2018, pozwoli nam o tym miejscu pamiętać.
 
?? Only uphill ?
The history of this legendary mountain? began for the race in 1977. Since then, 11 times cycling couriers have finished in the Slovak part of the Tatra Mountains, at the top of the climb to Hrebienok (1285 m a.s.l.) in the municipality of Vysoké Tatry. That was also to be on 30.04.2020. It was supposed to be an evening for outstanding mountaineers, for masters of climbing, for real people of the mountains, for whom time trial only uphill is the meaning of cycling life.
We hope to return again someday, and a few photos from 2018 will allow us to remember this place.

You may also like...