??Przeżyjmy to jeszcze raz

(?? English version below)

Gdyby nie pandemia, to na dzisiaj planowany był pierwszy, węgierski etap wyścigu na trasie Veszprém – Pápa. Tradycja tego etapu nie jest długa, gdyż debiut tego odcinka na kurierskim szlaku odbył się zaledwie w 2016 r. Natomiast dzięki pogodowym wydarzeniom z ubiegłego roku, gdyż etap ten kończył rywalizację, 150 kilometrów z Veszprém – Pápa stało niemal zimowym piekłem dla kolarzy i na zawsze przeszło do historii wyścigu. Wszystko zresztą widać na zdjęciach.

??Let’s live this one more time
If not the pandemic, the first Hungarian stage of the race on the Veszprém – Pápa route was planned for today. The tradition of this stage is not long, because the debut of this courier route for the first time took place in 2016. However, due to the weather conditions of last year, because this stage ended the competition, 150 kilometers from Veszprém to Pápa became almost a winter hell for cyclists and has always gone down in the history of the race. Everything can be seen in the pictures.

You may also like...