??Tutaj wszystko się zaczęło

(??English version below)
45 lat wyścigu i po raz czterdziesty piąty kolarze mieli dzisiaj zawitać do Tarnowa. Do miasta, w którym w 1975 r. wszystko się zaczęło. Etap ze startem w Krynicy – Zdrój (po raz pierwszy na kurierskim szlaku), miał być prawdziwie jubileuszowy – aż sześć premii górskich! Byłoby to prawdziwe, kolarskie Święto Pracy.
A zdjęcia przypominają nam, jak prezentował się wyścig w Tarnowie w 2018 i 2019 r.
 
??Here it all began
45 years of the race and for the forty-fifth time the cyclists were to visit Tarnów today. To the city where it all began in 1975. The stage with the start in Krynica – Zdrój (for the first time on the couriers route) was to be truly jubilee – as many as six mountain premies! It would be a real cycling Labour Day.
And the pictures, remind us how the race in Tarnów looked like in 2018 and 2019.

You may also like...