??Wyjątkowe Święta ??

Od 2012 roku, Karpacki Wyścig Kurierów, na stałe znalazł się w europejskim kalendarzu imprez, na przełomie kwietnia i maja. Od tego czasu Święta Wielkanocne zawsze stają się niemal ostatnim kilometrem, ostatnią prostą przed metą, którą jest zawsze data rozpoczęcia wyścigu.
W tym roku będzie inaczej. Dlatego na ten wyjątkowy czas, przyjmijcie życzenia zdrowia, które brzmią szczególnie szczerze, życzenia zachowania optymizmu oraz nadziei na lepsze czasy, życzenia przetrwania trudnych chwil, po którym musi nadejść wreszcie długo oczekiwana, wymodlona, kolarska wiosna 2020. Nawet, gdy pojawi się ona późną jesienią.
Alleluja!
 
??Exceptional Easter ??
Since 2012, the Carpathian Couriers Race has permanently found its place in the European events calendar, at the turn of April and May. Since then, Easter has become almost the last kilometer, the last straight before the finish, which is always the start date of the race.
This year will be different. Therefore, for this special time, accept wishes of health that sound particularly sincere, wishes to remain optimistic and hope for better times, wishes to survive difficult moments after which the long-awaited, prayed, cycling spring 2020 must come. Even when it will appear late autumn.
Alleluia!

You may also like...