1/6 miejsc już zajęta!

(??English version below)

Na starcie jubileuszowej edycji wyścigu, stawią się na Węgrzech 24 drużyny. Zapewne większość z nich, to będą ekipy europejskie, chociaż w przeszłości bywało różnie – Japonia, Algieria…

Cały czas trwają zgłoszenia i możemy potwierdzić, że mamy cztery poważne propozycje – z Holandii, z Italii oraz z Francji i Szwecji. Warto zaznaczyć, że zespoły sportowe z tych dwóch ostatnich krajów, po raz pierwszy będę obecne na kurierskim szlaku od czasu reaktywowania wyścigu (2009).

Czekamy na dalsze zgłoszenia, aby na węgierskich, słowackich i polskich szosach, odpalić wiosenne, nieoficjalne mistrzostwa Europy, a może nawet coś więcej ;)

1/6 places already taken!

At the start of the jubilee edition of the race, 24 teams will appear in Hungary. Probably most of them will be European teams, although in the past it used to be different – Japan, Algeria …

Applications are ongoing and we can confirm that we have four serious proposals – from the Netherlands and Italy, as well as France and Sweden. It is worth noting that sports teams from these last two countries will be present for the first time on the courier route since the reactivation of the race (2009).

We are waiting for further applications to start the spring, unofficial European Championships on Hungarian, Slovak and Polish roads, and maybe even something more ;)

 

You may also like...