11 months to start – 11 miesięcy do startu

The previous edition has barely ended and the clock is ticking before the next one. It will be unique, because in the interesting history of the race, it will be the 40th edition of the „Couriers”. We will start it in 11 months, and on the occasion of such a symbolic edition, we have to prepare something special. So far, in line with the graphic tradition of the race, we present a poster design for 2023, in which we have the winner of the last edition, i.e. Fran Miholjevic from CT Friuli ASD, in the blue jersey of the leader of the mountain classification Prešov Region. The unforgettable Stará Ľubovňa was the scenography for this winning at the finish on 1st May.
Ledwo zakończyła się poprzednia edycja, a już zegar tyka przed następną. Będzie ona wyjątkowa, bo w ciekawej historii wyścigu, będzie to już 40 edycja „Kurierów”. Rozpoczniemy ją za 11 miesięcy, a z okazji tak symbolicznej edycji, musimy przygotować coś wyjątkowego. Póki co, zgodnie z graficzną tradycją wyścigu, przedstawiamy projekt plakatu na 2023 roku, na którym mamy zwycięzcę ostatniej edycji, czyli Frana Miholjevica z CT Friuli ASD w niebieskiej koszulce lidera klasyfikacji górskiej Prešov Region. Scenografią tego wygranego, 1-majowego finiszu była niezapomniana Stará Ľubovňa.

You may also like...