Another four – Kolejna czwórka

Since we are a thoroughly Visegrád race, the leading digit of which is „four”, then according to this idea, we list another four teams that we invited to the start of the 39th edition of the „Couriers”. So let the Czech Topforex ATT Investments PCT complete the Visegrad symbolism of the event, which recently fought on courier routes during the pandemic edition of 2020. There cannot be missing other Dutch people from Sensa KvK Cyclingteam, who have been successfully driving with us for years, even … in the mountains. There is no need to convince anyone of the value of Slovenian cycling, which Cycling Team Kranj will represent with us next year. Another national team on the starting list is the Austria National Team, which will be particularly close to the start of the prologue in Budapest.
Skoro jesteśmy wyścigiem na wskroś wyszehradzkim, którego naczelną cyfrą jest „czwórka”, to według tego pomysłu, podajemy kolejne cztery ekipy, które zaprosiliśmy na start 39. edycji „Kurierów”. A zatem wyszehradzkiej symboliki imprezy niech dopełni czeski Topforex ATT Investments PCT, który ostatnio walczył na kurierskich szlakach podczas pandemicznej edycji 2020. Nie może zabraknąć kolejnych Holendrów z Sensa KvK Cyclingteam, którzy od lat z powodzeniem u nas jeżdżą i to nawet… po górach. Nikogo nie trzeba przekonywać o wartości słoweńskiego kolarstwa, które w przyszłym roku będzie u nas reprezentować Cycling Team Kranj. Kolejna reprezentacja narodowa na liście startowej, to Austria National Team, która na start prologu w Budapeszcie będzie mieć szczególnie blisko.

You may also like...