Clean like a tear – Czyści jak łza

Good news came from Warsaw – the Polish Anti-Doping Laboratory, commissioned by the ITA Agency (UCI anti-doping operator), sent us the results of testing doping samples collected during the last edition and … they are all negative. This was expected but at the same time it is good news for cyclists, the race and the whole youth cycling. May it always be like that :)
Dobrze wiadomości nadeszły z Warszawy – Polskie Laboratorium Antydopingowe, działające na zlecenie Agencji ITA (antydopingowy operator UCI), przesłało nam wyniki badań próbek dopingowych zebranych podczas ostatniej edycji i… wszystkie są negatywne. To oczekiwana, ale dobra wiadomość dla kolarzy, wyścigu i dla całego młodzieżowego kolarstwa. Oby tak było zawsze:)

You may also like...