Commissaires returns – Sędziowskie powroty

Valery Sevruk from Ukraine was again delegated by the UCI as the President of the Commissaires Panel of our competition. Again, because only two years ago, in the 2019 edition, he already worked on the „Couriers” route, which then started from Poland, and ended with the „winter” stage in Hungary. In keeping with the tradition, slightly touched by the pandemic, next year colleague Valery will start his work in the Hungarian lowlands. The commissaires committee led by Sevruk will consist of commissaires from three partner countries, but the majority will be proven judges from Poland.
Walery Sevruk z Ukrainy, ponownie został delegowany przez UCI na sędziego głównego naszych zawodów. Ponownie,
gdyż zaledwie przed dwoma laty, w edycji z roku 2019, pracował już na trasie „Kurierów”, który wówczas startował z Polski,
a zakończył się „zimowym” etapem na Węgrzech. Zgodnie z tradycją, wzruszonej trochę przez pandemię, w następnym roku, kolega Walery rozpocznie swoją pracę na węgierskich nizinach. Komisja sędziowska pod kierunkiem Sevruka składać się będzie z komisarzy z trzech partnerskich krajów, ale większość stanowić będą sprawdzeni sędziowie z Polski.

You may also like...