Complete „four” – Kompletna „czwórka”

The Carpathian Couriers Race first became a symbol of Visegrad cooperation in 2014, when the stages were held in Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Poland. Today, after the last Visegrad team has applied, the Carpathian peloton will start once again under the sign of the cycling „four”. It is worth noting that along with the national teams of Poland, Slovakia, the Czech Republic and Hungary, the V4 countries will put up 12 teams (seven from Poland, two from the Czech Republic and Slovakia, and one from Hungary), i.e. half of all teams that will start in our race.
 
Karpacki Wyścig Kurierów po raz pierwszy stał się symbolem współpracy wyszehradzkiej w 2014, gdy etapy odbyły się na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji oraz w Polsce. Dzisiaj, po zgłoszeniu się ostatniej wyszehradzkiej reprezentacji, karpacki peleton wystartuje po raz kolejny spod znaku kolarskiej „czwórki”. Warto zauważyć, że wraz z reprezentacjami narodowymi Polski, Słowacji, Czech i Węgier, kraje V4 wystawią 12 drużyn (siedem z Polski, po dwie z Czech i Słowacji oraz jedna z Węgier), a więc połowę wszystkich ekip, które wystartują w naszym wyścigu.

You may also like...