Cztery miesiące do startu! – Four months to go!

Today, just before the end of the year, we are counting down four months to the start of the 40th edition. What can we reveal about this monthly-anniversary? In accordance with our plans and efforts, the Carpathian Couriers Race returns to the full Visegrad formula and will visit four V4 countries: Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland. We know that on the occasion of our event, it doesn’t make such an impression anymore, but still ? Maybe we need to try to go somewhere further from 2024?
Dzisiaj, tuż przed końcem roku, odliczamy cztery miesiące do startu 40. edycji. Co możemy zdradzić w związku z tą miesięcznicą? Zgodnie z naszymi planami i staraniami, Karpacki Wyścig Kurierów wraca do pełnej formuły wyszehradzkiej i odwiedzi cztery kraje V4: Węgry, Słowację, Czechy i Polskę. Wiemy, że przy okazji naszego wydarzenia, to już nie robi takiego wrażenia, ale jednak ? Może trzeba od 2024 postarać się pojechać jeszcze gdzieś dalej?

You may also like...