First invitations – Pierwsze zaproszenia

Our promises must be kept, so we are announcing the first four invitations to the start list of the 39th edition of the „Couriers”. The start list will consist of 24 teams, and maybe even 26 if needed. Selecting the first four was quite simple, because the key to this was their contribution in the last edition of the race. So first of all, the Polish National Team for the legendary victory of Filip Maciejuk and the support of the entire team, led by Damian Papierski. Second, WPGA Amsterdam for winning the team classification and for the two brave hearts of Hoeks and Habets. Third, ASD Cyclingteam Friuli for the prologue and winning the U-21 classification by Fran Miholjevic as well as Gabriele Petrelli’s finish in Niedzica. Fourth, WV De Jonge Renner for all the premies they won, the two jerseys wore at the end by Mathijs de Leng and his positive approach to the weather :)
Obietnic zależy dotrzymywać, a zatem ogłaszamy pierwsze cztery zaproszenia na listę startową 39. edycji „Kurierów”. Lista startowa będzie liczyć tradycyjnie 24 ekipy, a być może nawet 26, jeśli będzie taka potrzeba. Wyłonienie pierwszej czwórki, było dość proste, gdyż kluczem do tego były ich zasługi w ostatniej edycji wyścigu. A zatem po pierwsze, Polish National Team za legendarne zwycięstwo Filipa Maciejuka i wsparcie całej kompanii z Damianem Papierskim na czele. Po drugie, WPGA Amsterdam za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej oraz za dwa waleczne serca Hoeks’a i Habets’a. Po trzecie, ASD Cyclingteam Friuli za prolog i wygranie klasyfikacji U-21 przez Frana Miholjevica oraz finisz Gabriele Petrellego w Niedzicy. Po czwarte, WV De Jonge Renner za wszystkie wygrane premie oraz dwie koszulki, które założył na koniec Mathijs de Leng oraz za jego pozytywne podejście do pogody:)

You may also like...