Five months to start – Pięć miesięcy do startu

Autumn melancholy, the end of November, and a long winter with a bicycle in the garage is ahead of us. Therefore, it is worth cheering up with good news, like with the flame of Saint Lucy – in just five months we are starting from the island of Csepel in Budapest.
And then it will be even more interesting. The starting list also promises to be interesting, because only today almost 30 teams have applied, including as many as 5 from Poland. This is a real harvest and the choices are going to be very difficult.
Jesienna melancholia, koniec listopada, a przed nami długa zima z rowerem w garażu. Warto pocieszyć się zatem dobrymi wiadomościami, jak płomieniem świętej Łucji – już za pięć miesięcy ruszamy z wyspy Csepel w Budapeszcie.
A potem będzie jeszcze ciekawiej. Ciekawie zapowiada się również lista startowa, gdyż tylko do dzisiaj zgłosiło się niemal 30 zespołów, a w tym aż 5 z Polski. To prawdziwa klęska urodzaju i bardzo trudne wybory.

You may also like...