Goodbye Jacek!-Żegnaj Jacku!

A sudden, unexpected and very painful loss – yesterday the Mayor of Połaniec, a friend of our race, Jacek Tarnowski, died suddenly. A committed local government official, a photography lover, an exceptional man. Thanks to him, in 2019 our race came to the Świętokrzyskie Voivodeship for the first time, to his beloved city. And this year, mainly thanks to the Mayor, the prologue of „Couriers” took place on the streets of Połaniec. And not so long ago, we talked about the next cycling initiatives, which were, of course, related to Połaniec. The city that was his greatest passion. Jacek Tarnowski will remain in our memory. He will remain irreplaceable.
Nagła, niespodziewana i bardzo bolesna strata – wczoraj zmarł nagle burmistrz Połańca, przyjaciel naszego wyścigu, Jacek Tarnowski. Zaangażowany samorządowiec, miłośnik fotografii, człowiek wyjątkowy. Dzięki niemu w 2019 nasz wyścig po raz pierwszy zawitał na Ziemię Świętokrzyską, do jego ukochanego miasta. A w tym roku, głównie za sprawą Burmistrza, prolog „Kurierów” odbył się na ulicach Połańca. I jeszcze niedawno rozmawialiśmy o kolejnych, kolarskich inicjatywach, które miały dotyczyć oczywiście Połańca. Miasta, które było jego największą pasją. Jacek Tarnowski pozostanie w naszej pamięci. Pozostanie niezastąpiony.

You may also like...