Jeszcze tylko 5 miesięcy! / Yet only 5 months!

28 kwietnia 2016 r., wystartuje kolejna edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów (U-23). Będzie to już 33. w historii odsłona tego legendarnego, europejskiego wyścigu, który od 1975 roku, przemierza szosy Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

Karpacki Wyścig Kurierów rozpocznie się prologiem w węgierskim Veszprem, potem przejedzie przez Słowację, aby w świątecznych dniach 2 i 3 maja, finiszować na ulicach polskich miast. Wyścig, zgodnie z tradycją zakończy się w Tarnowie. W wyścigu wystartują oczywiście czołowi – polscy i zagraniczni – zawodnicy w wieku 19-22 lat z bardzo wielu krajów. Na dziś mogę jedynie potwierdzić, że zainteresowani udziałem są kolarze z reprezentacji narodowych, grup zawodowych i klubów sportowych z: Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz z Ukrainy, Serbii, Rumunii, USA, Izraela, Niemiec, Belgii, Holandii, Austrii, Włoch, Algierii i Hiszpanii.

Głównym organizatorem wyścigu jest MZKOL Sp. z o. o., firma założona przez Małopolski Związek Kolarski, a naszymi partnerami zagranicznymi pozostają: CK EPIC Dohnany na Słowacji oraz Bakony es Balaton Terszegi Turisztikai Nonprofit na terenie Węgier.

April 28, 2016, will start, the next edition of the Carpathian Couriers Race (U-23). This will be the 33rd edition in the history of this legendary European race that since 1975, the road traverses Poland, Slovakia, the Czech Republic and Hungary.

Carpathian Couriers Race in 2016 will be held prologue start in the Hungarian Veszprem, then run through Slovakia to the holiday on May 2 and 3, to finish on the streets of Polish cities. Race, according to tradition ends in Tarnow. In the race course will start leading – Polish and foreign – players aged 19-22 years with very many countries. Today I can only confirm that interested in participating are the riders of the national teams, professional groups and sports clubs: Poland, Slovakia, the Czech Republic and Hungary, and the Ukraine, Serbia, Romania, the USA, Israel, Germany, Belgium, the Netherlands, Austria, Italy and Spain.

The main organizer of the race is MZKOL Sp. z o. o., a company founded by Malopolska Cycling Association, and our foreign partners are: CK EPIC Dohňany in Slovakia and Bakony es Balaton Terszegi Turisztikai Nonprofit in Hungary.

You may also like...