Jeszcze tylko pół roku – Just half a year

„Tempus fugit” stwierdzali filozoficznie starożytni i… mieli rację. Ledwo zakończyliśmy kolejny sezon szosowy, ledwo posprzątaliśmy po ostatniej edycji, a już kalendarz odlicza sześć miesięcy do 40 edycji wyścigu. Co wiadomo? Prawie wszystko, a szczegóły poznacie jeszcze tej zimy (jeśli przyjdzie), podczas pierwszej prezentacji w Krakowie. A wracając do kalendarza, to trwają prace drukarskie nad limitowaną edycją na rok 2023. Przypominamy, że cały czas czekamy na zgłoszenia ze strony zainteresowanych ekip!
„Tempus fugit” was stated philosophically by the ancients and … they were right. We have barely finished another road season, we have barely cleaned up after the last edition, and the calendar is already counting down six months to the 40th edition of the race. What is known? Almost everything, and you will know the details this winter (if it comes), during the first presentation in Kraków. Coming back to the calendar, the printing work on the limited edition for 2023 is underway. We would like to remind you that we are still waiting for applications from interested teams!

You may also like...