Let’s remember …-Pamiętajmy…

… on this special day, which in Poland is a day of prayer for the dead, for those who have left our courier peloton forever. Let us remember the Slovak-Polish duo Jan Glajza and Zdzisław Glebowicz, who created this race, let us pray for Adam Dmochowski and Andrzej Gierach, because they helped him survive in difficult years, remember Gijs Verdick, whose premature death is still a trauma to us, let’s remember commissaire Andrzej Radwański, who passed away this year, and for over forty years he has almost always been present on the Carpathian roads …
…w ten szczególny dzień, który w Polsce jest dniem modlitwy za zmarłych, o tych, którzy na zawsze odeszli z naszego, kurierskiego peletonu. Pamiętajmy o słowacko-polskim duecie Jan Glajza i Zdzisław Glebowicz, który stworzył ten wyścig, módlmy się za Adama Dmochowskiego i Andrzeja Gieracha, bo oni pomogli mu przetrwać w trudnych latach, miejmy w pamięci Gijs Verdick’a, którego przedwczesna śmierć do dzisiaj jest dla nas traumą, wspomnijmy sędziego Andrzeja Radwańskiego, który odszedł w tym roku, a od ponad czterdziestu lat prawie zawsze był obecny na karpackich szosach…

You may also like...