Looking for – Szukając Goliata

After the Slovak adventures, it’s time to return to the roots, i.e. we are starting the registration for the fourth edition of the Carpathian Couriers Race for Amateurs. And the host of this event will be, just like last year, two communes in Podkarpackie Voivodeship: Baranów Sandomierski and Padew Narodowa. The term is checked, that is on the last, hot Saturday of holidays, on August 27.

The race will take place on the same 25-kilometer lap as last year, and due to the class of riders, we will add one more lap to make our amateur classic equal to 100 kilometers.

The absolute hegemon of the last two editions for amateurs was Dawid Nytko from Tarnów. He won both the flat race in Baranów and Padwa and the mountainous edition in Stara Lubovna. We hope that Goliath will finally come forward and, unlike in the biblical message, he will defeat our DavidJ

 

Po słowackich przygodach, pora wrócić do macierzy, czyli rozpoczynamy zapisy na czwartą edycję Karpackiego Wyścigu Kurierów dla Amatorów. A gospodarzem tego wydarzenia, będą podobnie jak rok temu, dwie podkarpackie gminy: Baranów Sandomierski i Padew Narodowa. A termin mamy sprawdzony, czyli w ostatnią, gorącą sobotę wakacji, 27 sierpnia.

Wyścig odbędzie się na tej samej 25 – kilometrowej rundzie, co w roku ubiegłym, a z uwagi na klasę zawodników, dodamy jeszcze jedno okrążenie, aby nasz amatorski klasyk liczył równe 100 kilometrów.

Bezwzględnym hegemonem ostatnich dwóch edycji dla amatorów, był tarnowianin Dawid Nytko. Wygrał zarówno płaski wyścig w Baranowie i Padwi, jak i górzystą edycję w Starej Lubowli. Mamy nadzieję, że wreszcie zgłosi się Goliat, który inaczej niż w biblijnym przekazie, pokona naszego DawidaJ

You may also like...