NEW YEAR – NOWY ROK

Almost a day after the end of the 39th edition, UCI sent us a proposal of the date for the next, 40th edition of the race. The federation’s proposal is predictable and refers to the fixed date of the „Couriers” (from 2012), ie at the turn of April and May: April 28 – May 2, 2023 (UCI Europe Tour 2023 Category MU Class 2.2U). The confirmation deadline of these days is in June, we will take these spring days again and no virus will cross our plans :)
Niemal nazajutrz po zakończeniu 39. edycji, UCI przesłała nam propozycję terminu na kolejną, 40. edycję wyścigu. Propozycja federacji jest przewidywalna i opiewa na stały termin „Kurierów” (od 2012), czyli na przełom kwietnia i maja: 28.04 – 2.05.2023 (UCI Europe Tour 2023 Kategoria MU Klasa 2.2U). Chociaż termin potwierdzenia tych dni mija w czerwcu, to ponownie weźmiemy te wiosenne dni i żaden wirus nam nie przeszkodzi:)

You may also like...