News and Returns / Nowości i powroty

The list of applications for the next 39th edition of the race is slowly filling up. We note here both complete novelties and spectacular returns to courier routes. The traditional date of the race, the return to the Visegrad formula and the announcement of the start from Budapest, even before the Giro, make the interest grow. The representatives of the Benelux countries were the first to ask about the possibility of starting, then the Scandinavians, and recently the managers from the Balkans. Only the hosts (as usual) from the three partner countries of the race still have time ?
Zapełnia się powoli lista zgłoszeń na kolejną 39. edycję wyścigu. Notujemy na niej zupełne nowości, ale i spektakularne powroty na kurierskie szlaki. Tradycyjny termin wyścigu, powrót do wyszehradzkiej formuły oraz zapowiedź startu z Budapesztu, i to jeszcze przed Giro powodują, że zainteresowanie się wzmaga. Jako pierwsi o możliwości startu zapytali (jak zwykle) przedstawiciele krajów Beneluxu, potem Skandynawowie, a ostatnio managerowie z Bałkanów. Tylko gospodarze (jak zwykle) z trzech partnerskich krajów wyścigu jeszcze mają czas:)

You may also like...