Pierwsza 20 – First 20

Elkov Kasper, German National Team, Trinity Racing i Q36.5 Continential CT, uzupełniają pierszą dwudziestkę teamów, które wpisaliśmy na listę startową 40 edycji. Czeski Elkov Kasper, to uzupełnienie wyszehradzkiej formuły wyścigu, ale na karpackie trasy wraca po kilku latach nieobecności. Narodowa Reprezentacja Niemiec, to powrót na „Kurierów” po edycji 2019 roku. Brytyjski Trynity Racing, to marka, spod której wyszło bardzo wielu dobrych kolarzy: Thomas Gloag, (Jumbo-Visma), Samuel Watson (dziś FDJ), Ben Turner (świetny na brukach) i Ben Healy, który kilka dni temu był 3. w Trofeo Calvia (część Mallorca Challenge). Q36.5, to zupełnie nowy pomysł, ale w jego dorosłej części ścigają się nasi znani „Kurierzy”: Szymon Sajnok i Kamil Małecki, a managerem tego teamu jest zwycięzca „Kurierów” z… 1991 roku Piotr Wadecki.
Elkov Kasper, German National Team, Trinity Racing and Q36.5 Continental CT complete the top twenty teams that we entered on the starting list of the 40th edition. The Czech Elkov Kasper complements the Visegrad formula of the race, but returns to the Carpathian routes after several years of absence. The National Team of Germany is a return to „Couriers” after the 2019 edition. British Trinity Racing is the brand from which many good cyclists came out: Thomas Gloag, (Jumbo-Visma), Samuel Watson (today FDJ), Ben Turner (great on cobblestones) and Ben Healy, who was 3rd in the Trofeo Calvia (part of Mallorca Challenge). Q36.5 is a completely new idea, but its adult part is raced by our well-known „Couriers”: Szymon Sajnok and Kamil Małecki, and the manager of this team is the winner of „Couriers” from … 1991 Piotr Wadecki.

You may also like...