Pierwsza prezentacja 38 edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów

Przed nami pierwsza prezentacja 38 edycji „Kurierów”, która w najbliższy czwartek, niezgodnie z tradycją, ale zgodnie z logiką, odbędzie się w Warszawie, w siedzibie głównego partnera wyścigu, w Instytucie Wacława Felczaka. Udział w spotkaniu wezmą: Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, Tomasz Wójcik, dyrektor wyścigu oraz pewien młody, tajemniczy kolarz zawodowy i nie będzie to zwycięzca ostatniej edycji, Jordan Habets, którego rower eksponujemy na zdjęciu. Konferencja będzie dostępna „na żywo” w Internecie, a szczegóły poznacie 23 czerwca.
The first presentation of the 38th edition of „Couriers” is ahead of us, which next Thursday, contrary to tradition, but according to the logic, will take place in Warsaw, at the headquarters of the main partner of the race – the Wacław Felczak Institute. The meeting will be attended by: Anna Krupka, secretary of state in the Ministry of Culture, National Heritage and Sport, Rafał Szlachta, president of the Polish Tourism Organization, Maciej Szymanowski, director of the Felczak Institute, Tomasz Wójcik, director of the race and a young, mysterious professional cyclist, and it will not be the winner of the last edition, Jordan Habets, whose bike is shown in the picture. The conference will be available „live” on the Internet, and some more details we will reveal on June 23.

You may also like...