Pierwsza prezentacja za nami

(??English version below)
??W piątek, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, odbyła się pierwsza prezentacja tegorocznej edycji wyścigu.
Obecni byli dyplomaci ze Słowacji i Węgier, partnerzy wyścigu oraz kolarze m.in. Zenon Jaskuła, jeden z najlepszych polskich wyczynowców wszechczasów. Część artystyczną, a zarazem sportową zapewnił 9-letni mistrz rowerowego trialu Miki Woźniak. Pokazaliśmy program imprezy, listę startową oraz mapy etapów. Wszystkich, poza ostatnim, gdyż ten ostatni zaprezentujemy już w tą sobotę, podczas konferencji „Europa Karpat” na Zamku w Krasiczynie na Podkarpaciu.

??On Friday, at the Home Army Museum in Krakow, the first presentation of this year’s race took place.
There were diplomats from Slovakia and Hungary, race partners and cyclists, including Zenon Jaskuła, one of the best Polish performers of all time. The artistic and sports part was provided by 9-year-old cycling trial champion Miki Woźniak.
We showed the race program, start list and stage maps. All stage maps except the last one, because the last one will be presented this Saturday, during the conference „Europe of the Carpathians” at the Castle in Krasiczyn in Podkarpackie Voivodeship.

Fot. Natalia Sroka

You may also like...