Pod patronatem Felczaka

(English version below) 30 września w Krakowie, umowę o dalszej współpracy w ramach Karpackiego Wyścigu Kurierów, podpisali dyrektor Instytutu Felczaka, Maciej Szymanowski oraz dyrektor wyścigu, Tomasz Wójcik.

Tym samym, będzie to już drugi rok stałej współpracy sportowej, promującej osobę Patrona – kuriera czasu II wojny światowej, więźnia politycznego, orędownika współpracy polsko – węgierskiej oraz profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Instytut Felczaka, będzie tym samym partnerem strategicznym wyścigu oraz właścicielem białej koszulki lidera klasyfikacji generalnej indywidualnej – najważniejszego trofeum, o którym marzą wszyscy uczestnicy wyścigu.

Under the patronage of Felczak

On 30 September in Krakow, the agreement on further cooperation within the framework of the Carpathian Couriers Race was signed by the director of the Felczak Institute, Maciej Szymanowski and the race director, Tomasz Wójcik.

Thus, it will be the second year of constant sports cooperation, promoting the person of the Patron – a courier during World War II, a political prisoner, an advocate of Polish-Hungarian cooperation and a professor at the Jagiellonian University.

The Felczak Institute will be the strategic partner of the race and the owner of the white jersey of the individual general classification leader – the most important trophy that all race participants dream of.

You may also like...