Pół roku do startu

(?? English version below)
Sześć miesięcy do rozpoczęcia trzydziestych siódmych „Kurierów”, to już czas, aby przekazać coś o planach kolejnej rywalizacji. Oczywiście, szczegółów nie zdradzimy, bo kto wtedy przyjdzie na oficjalną prezentację?
Zatem kilka ciekawych zapowiedzi.
Będą nowe miasta etapowe na Węgrzech oraz w Polsce. Będą również sprawdzone miejscowości oraz powroty na kurierski szlak. W ramach stałego rozszerzania wyścigu w Polsce, planowany jest też etap na terenie nowego województwa, bo przecież legendarni kurierzy, nie chodzili przez „zieloną granicę” tylko obszarów obecnej Małopolski. Na okoliczność jubileuszu 45 lat wyścigu, wracamy do pewnej kolarskiej tradycji, która przyniesie wiele radości, a zwłaszcza kibicom.
Mamy pomysł dla amatorów i to w trakcie wyścigu – będzie bardzo pod górę, ale ten kto wygra, będzie prawdziwym mistrzem i pewnie amatorem tylko z nazwy ??

?? Half a year to start
Six months to start the thirty-seventh „Couriers”, it’s time to tell something about the plans for the next competition. Of course, we won’t reveal the details, because who will come to the official presentation then?
So some interesting announcements.
There will be new stage cities in Hungary and Poland. There will also be permanent, checked locations and returns to the courier route. As part of the ongoing expansion of the race in Poland, a stage is also planned in the new province, because legendary couriers did not walk across the „green border” only at the areas of today’s Lesser Poland. On the occasion of the 45 years of the race, we are coming back to a certain cycling tradition that will bring a lot of joy, especially to fans.
We have an idea for amateurs during the race – it will be very uphill, but whoever wins will be a real champion and probably an amateur only by name ??

You may also like...