Pomarańczowa alternatywa

(?? English version below)
Ostatnimi laty nasz wyścig spodobał się szczególnie zawodnikom ze słonecznej Italii oraz nieco mniej słonecznej Holandii. Nie dziwi to, gdyż bardzo często stają na podium oraz ubierają kolorowe koszulki liderów wszystkich klasyfikacji. Ale na szczęście istnieje rodzima, polska i pomarańczowa alternatywa w postaciach kolarzy CCC Development Team.
Podczas ostatniej edycji, również było ich często widać w czubie barwnego peletonu. Szczególnie często komentatorzy wymieniali nazwiska dwóch kolarzy CCC – Aniołkowski i Tracz.
?Stanisław Aniołkowski wygrał dwa etapy ze startu wspólnego. Zwycięskimi sprintami popisał się podczas etapu trzeciego z Oświęcimia do Jabłonki w Polsce oraz piątego, a zarazem ostatniego z Veszprem do Papa na Węgrzech. Tym ostatnim finiszem zasłużył sobie na miano „sprintera ekstremalnego”, gdyż cały etap odbywał się w skrajnie niekorzystnych warunkach. Dzięki swoim sprinterskim umiejętnościom, Staszek zajął trzecie miejsce w klasyfikacji punktowej całego wyścigu.
Z kolei pokaz jazdy w górach dał podczas czwartego etapu ?Szymon Tracz. Słowacki etap wyścigu z Popradu, poprzez Wysokie Tatry, do Popradu wjechał na „dach wyścigu” i właśnie najwyżej położoną premię górską ostatniej edycji, wygrał wychowanek „Krakusa Swoszowice”. Szymon w prestiżowej klasyfikacji górskiej wyścigu, zajął wysokie czwarte miejsce.
W 36. edycji polski pociąg z Węgrem ?Attilą Valterem w składzie, zajął bardzo zasłużone drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. W 2020 polscy „oranje” przyjadą znowu i zapewne będą walczyć o zwycięstwa w każdej z siedmiu klasyfikacji.
 
?? Orange alternative
In recent years, our race particularly liked the riders from sunny Italy and slightly less sunny Netherlands. This is not surprising, because very often they stand on the podium and wear colourful shirts of leaders of all classifications. But fortunately, there is a native Polish and orange alternative in the form of CCC Development Team riders.
During the last edition, they were also often seen at the top of the colourful peloton. Commentators particularly often mentioned the names of two CCC riders – Aniołkowski and Tracz.
?Stanisław Aniołkowski won two stages from the joint start. He showed his winning sprints during the third stage from Oświęcim to Jabłonka in Poland and the fifth and last stage from Veszprem to Papa in Hungary. With this last finish he deserves to be called „extreme sprinter”, because the whole stage took place in extremely unfavorable conditions. Thanks to his sprinting skills, Staszek finished third in the points classification of the entire race.
On the other hand, show riding in the mountains during the fourth stage gave ?Szymon Tracz. The Slovak stage of the race from Poprad, through the High Tatras, to Poprad entered on the „roof of the race” and this highest mountain premie of the last edition was won by the pupil of „Krakus Swoszowice”. Szymon took the high fourth place in the prestigious mountain classification of the race.
In the 36th edition, the Polish train with Hungarian ?Attila Valter in the composition, has taken a well-deserved second place in the team classification. In 2020 Polish „oranje” will come again and will probably fight for victories in each of the seven classifications.

You may also like...