Przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej edycji! – Applications for the next edition starts!

We are starting with accepting applications for the 40th jubilee edition of the Carpathian Couriers Race!

The teams are invited to the application by e-mail to the following address: teams@carpathianrace.eu, and you will receive the answer regarding admission to the start / reserve list from us in November.

On November 8, we will announce the route of the next CCR edition!

 

Startujemy z przyjmowaniem zgłoszeń na 40. jubileuszową edycję Karpackiego Wyścigu Kurierów!
Ekipy zapraszamy do aplikacji poprzez wiadomość e-mail na adres: teams@carpathianrace.eu, a odpowiedź w sprawie przyjęcia na listę startową/ rezerwową otrzymacie od nas w listopadzie.
Już 8 listopada ogłosimy trasę kolejnej edycji KWK!

You may also like...