Stage 4

Stage 4 – 03.05: Żabno – Tarnów, 130km

Stage4