Six months to start / Sześć miesięcy do startu

How fast is this time – the 38th edition has barely ended, and the 39th edition will start in just six months. It will be the 14th after the successful reactivation of our legendary race. We hope, and bordering on certainty, that we will be able to complete the full version of the race on its traditional date. So we will start at the end of April and end on May 3 and we will cross the three countries of the Visegrad Group again. There is no shortage of eager people for such an adventure 🙂
Jak ten czas szybko płynie – ledwo zakończyła się 38 edycja, a już za sześć miesięcy wystartuje 39 edycja. To będzie już 14-sta po udanym reaktywowaniu naszego legendarnego wyścigu. Mamy wielką nadzieję, graniczącą z pewnością, że będziemy już mogli zrealizować pełną wersję wyścigu w jego tradycyjnym terminie. A zatem zaczniemy na koniec kwietnia, a skończymy 3 maja i znowu przejedziemy przez trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej. Chętnych na taką przygodę nie brakuje:)

You may also like...