Stará Ľubovňa po kolarsku / Stará Ľubovňa in cycling style

Stará Ľubovňa po raz pierwszy pojawiła się na trasie „Kurierów” już podczas II edycji w 1976. Od tego czasu aż trzynaście razy gościła młodych kolarzy z całego świata. W tym roku Stará Ľubovňa była przez dwa dni stolicą karpackiego kolarstwa za sprawą dzielnych amatorów (30.04) i fenomenalnych orlików (1.05). Przypominamy te piękne dni w naszym krótkim reportażu, dostępnym na kanale YouTube poprzez stronę: carpathianrace.eu, a Stará Ľubovňa czeka już na kolarzy z okazji kolejnej, 40. edycji wyścigu.

Stará Ľubovňa appeared for the first time on the „Couriers” route during the second edition in 1976. Since then, it hosted young cyclists from all over the world thirteen times. This year, Stará Ľubovňa was the capital of Carpathian cycling for two days thanks to brave amateurs (30/04) and phenomenal eagles (01/05). We recall these beautiful days in our short report, available on the YouTube channel via the website: carpathianrace.eu, and Stará Ľubovňa is waiting for the riders on the occasion of the next, 40th edition of the race.

You may also like...