Start 2022 and .. official start list

12 cycling months are behind us, and ahead of us … another 12 months of races, starts, joys and sorrows. On the occasion of the next 12 months, we present 12 teams that have officially been entered on the starting list of the 39 edition of the „Couriers”.
1. Poland National Team
2. Slovakia National Team
3. Hungary National Team
4. Austria National Team
5. WPGA Amsterdam Racing Academy
6. ASD Cycling Team Friuli
7. WV De Jonge Renner
8. IBT-BH Carl Ras
9. Sensa KvK Cyclingteam
10. WSA KTM Graz p/b Leomo
11. Cycling Team Kranj
12. Topforex ATT Investments PCT
Start 2022 and.. official start list
Za nami kolarskich 12 miesięcy, a przed nami… kolejnych 12 miesięcy wyścigów, startów, radości i smutków. I z okazji tych następnych 12 miesięcy, przedstawiamy 12 drużyn, które oficjalnie zostały wpisane na listę startową 39 edycji „Kurierów”.
1. Poland National Team
2. Slovakia National Team
3. Hungary National Team
4. Austria National Team
5. WPGA Amsterdam Racing Academy
6. ASD Cycling Team Friuli
7. WV De Jonge Renner
8. IBT-BH Carl Ras
9. Sensa KvK Cyclingteam
10. WSA KTM Graz p/b Leomo
11. Cycling Team Kranj
12. Topforex ATT Investments PCT

You may also like...