The hosts at the start – Gospodarze na starcie

Hungarian and Slovakian National Teams are two more national teams that we have included in the start list of the 39th edition of the race. It is hard to imagine that there wouldn’t be cyclists from these countries at the start, since we are starting in Hungary and two stages will be played in Slovakia. It is worth recalling that the Slovak cyclists from the beginning, that is from 1975, started and for many years dominated the „Couriers”. They did it both in the club and regional colors, as well as in the composition of the then Czechoslovak Cycling Federation. In the years 1976 – 1992, they won the general classification of the race 11 times. The latest major success was the title of the best „highlander” for Juraj Bellan in 2018. In the edition, which was the longest edition of the race after reactivation. Hungarian cycling in the 70’s was represented during the race by the famous Videoton, and the last Hungarian to appear in the „Couriers” (2019), and then in world reports, was Attila Valter – the first and only leader of the famous Giro d’Italia so far. And Giro will appear in Budapest a week after us :)
Hungarian i Slovakian National Teams, to dwie kolejne reprezentacje narodowe, które wpisaliśmy na listę startową 39 edycji wyścigu. Trudno sobie zresztą wyobrazić, aby miało braknąć kolarzy z tych krajów na starcie, skoro zaczynamy na Węgrzech, a dwa etapy rozegrają się na Słowacji. Warto przypomnieć, że słowaccy kolarze od początku, czyli od 1975, startowali i przez długie lata dominowali na „Kurierach”. Czynili to zarówno w barwach klubowych, regionalnych, jak i w składzie ówczesnego Czechosłowackiego Związku Kolarskiego. W latach 1976 – 1992, aż 11 razy wygrywali klasyfikację generalną wyścigu. Ostatni większy sukces, to miano najlepszego „górala” dla Juraja Bellana w 2018. W edycji, która był najdłuższą edycją wyścigu po reaktywacji. Węgierskie kolarstwo w latach 70-tych, było podczas wyścigu reprezentowane przez słynny Videoton, a ostatnim Węgrem, który pojawił się na „Kurierach” (2019), a potem w światowych doniesieniach, był Attila Valter – pierwszy i jedyny do tej pory lider słynnego Giro d’Italia. A Giro pojawi się w Budapeszcie już tydzień po nas :)

You may also like...