Twenty teams – Dwadzieścia drużyn

Three months before the start of the race, we have already recorded 50 applications and inquiries about the possibility of starting. Most of the two very sporting and cycling countries, namely Italy and the Netherlands. The choice is really difficult. For today, we are closing the top 20 on the starting list, and the teams No. 19 and 20 are the teams known from the second UCI Pro Teams division, i.e. Bardiani – CSF – Faizanè (Italy) and Novo Nordisk Development (USA). Diabetic Novo Nordisk has already carried out its social mission in Małopolska during the Tour of Małopolska 2021, and the Bardiani team is close to us, because the winner of our race in 2017, Alessandro Pessot, raced there in 2019-2020.
Na trzy miesiące przed startem wyścigu, zanotowaliśmy już 50 zgłoszeń i zapytań o możliwość startu. Najwięcej z dwóch wybitnie sportowych i kolarskich krajów, jakimi są Italia i Niderlandy. Wybór jest naprawdę trudny. Na dzisiaj zamykamy pierwszą 20-stkę na liście startowej, a ekipami nr 19 i 20 są ekipy znane z drugiej dywizji UCI Pro Teams, czyli Bardiani – CSF – Faizanè (Italia) i Novo Nordisk Development (USA). Diabetyczny Novo Nordisk realizował już w Małopolsce swoją społeczną misję podczas Tour of Małopolska 2021, a team Bardiani jest nam bliski, gdyż zwycięzca naszego wyścigu w 2017 roku, Alessandro Pessot, ścigał się tam w latach 2019-2020.

You may also like...