A week ago / Tydzień temu

A week ago we finished the 38th edition of the Carpathian Couriers Race. The edition which was still pandemic and only Polish. We thank all the teams who decided to participate in this semi-racing and we would like to express our appreciation. The next edition is ahead of us, and if it comes, it will be in eight months. Therefore, we have already started preparations for it. We hope it will be a unique race – with a prologue in Budapest, a quick stage at Lake Balaton and again with the High Tatras in Slovakia. And the Polish stages, like the Carpathian couriers, will remain a secret for now:) We will also have changes in the rules for entering the race and a few more corrections that will make the Carpathian Courier Race even better. We are in touch!
Tydzień temu zakończyliśmy 38 edycję Karpackiego Wyścigu Kurierów. Edycję nadal pandemiczną i tylko polską. Dziękujemy wszystkim drużynom, które zdecydowały się uczestniczyć w tym połowicznym ściganiu i doceniamy to. A przed nami kolejna edycja, która jeśli nadejdzie, to już za osiem miesięcy. Dlatego też niejako z marszu rozpoczynamy do niej przygotowania. Mamy nadzieję, że będzie to wyjątkowy wyścig – z prologiem w Budapeszcie, szybkim etapem nad Balatonem i ponownie z Wysokimi Tatrami na Słowacji. A polskie etapy, niech podobnie jak karpaccy kurierzy, zostaną póki co tajemnicą:) Czekają nas również zmiany w zasadach zgłoszeń na wyścig oraz kilka kolejnych korekt, które sprawią, że Karpacki Wyścig Kurierów będzie jeszcze lepszy. Jesteśmy w kontakcie!

You may also like...