Visegrad… 3

Czas najwyższy, aby skład listy startowej powiększyć o gospodarzy wydarzenia, czyli drużyny z obszaru Grupy Wyszehradzkiej.

Po raz drugi będziemy gościć ekipę z Czech – ATT Investments, trzeci skład ostatniej edycji. Czeski zespół pokazał się szczególnie na etapie z Piwnicznej do Niedzicy, gdzie po zaciętym finiszu wygrał Niemiec Mika Heming. Mika pokazał się również podczas finałowej czasówki i zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Po raz pierwszy na karpackich szosach będziemy gościć LotuS Team. To nowy, węgierski projekt kolarski, w którym biorą również udział zawodnicy z Serbii i Macedonii.

Klub Kolarski Tarnovia z Tarnowa Podgórnego, to jeden z kilku polskich teamów, które startują w „Kurierach” od samego początku. Wpisując biało – niebieskich na listę startową liczymy na śmiałość, ambicję i nieustępliwość.

Z wyszehradzkiej czwórki brakuje na razie jedynie przedstawicieli Słowacji, ale oni dołączyli do Grupy nieco później, bo przecież dopiero 30 lat temu.

 

It’s high time to expand the starting list with the hosts of the event, i.e. teams from the Visegrad Group.

For the second time we will host a team from the Czech Republic – ATT Investments, the third team of the last edition. The Czech team showed itself especially on the stage from Piwniczna to Niedzica, where the German Mika Heming won after a tight finish. Mika also showed up during the final time trial and took sixth place in the general classification.

For the first time, we will host LotuS Team on the Carpathian roads. This is a new Hungarian cycling project, in which riders from Serbia and Macedonia also participate.

The Tarnovia Cycling Club from Tarnów Podgórne is one of the few Polish teams that have been participating in the „Couriers” from the very beginning. By entering the white and blue team on the starting list, we count on boldness, ambition and tenacity.

From the Visegrad Four, only representatives of Slovakia are missing, but they joined the Group a bit later, because only 30 years ago.

You may also like...