WBB

Był kiedyś taki słynny wyścig dla amatorów, który reklamowano na szlaku trzech stolic: Warszawa – Berlin – Praga. „Kurierzy” jeszcze nie goszczą w trzech stolicach na raz, ale wszystko przed nami. Póki co, zapraszamy już za miesiąc do Warszawy, na pierwszą prezentację 40 edycji. Kolejne odbędą się w Bratysławie i Budapeszcie.
There was once a famous race for amateurs, which was advertised on the route of three capitals: Warsaw – Berlin – Prague. The „couriers” are not yet in three capitals at once, but everything is ahead of us. For now, we invite you to Warsaw next month for the first presentation of the 40th edition. The next ones will be held in Bratislava and Budapest.

You may also like...