We start with a prologue on Sunday – W niedzielę startujemy prologiem

Everyone who is interested knows this for sure, but on the following Sunday, August 29 …
The latest and most important information is that we accredit the teams from 11:00 in the office located in the City and Commune Office in Połaniec. Technical briefing at 14:00 will take place for pandemic reasons in … „Impresja” cinema, which is connected with the City Office. Earlier, a lunch will be prepared for all competitors, which can be eaten in the canteen of a nearby school. In addition, if the weather is fine, we recommend relaxing in the pool. But it cannot be too long, because at 16:00 the first competitor of the first team starts from the Uniwersał Połaniecki Square. It is important that the cyclists start on ordinary road bikes, but it will be very fast anyway!

 

To pewnie wiedzą już wszyscy zainteresowani, ale już w kolejną niedzielę, 29 sierpnia…
Najnowsze i najważniejsze informacje są takie, że akredytujemy ekipy od g. 11:00 w biurze, które mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu. Odprawa techniczna o g. 14:00 odbędzie się z powodów pandemicznych w… Kinie „Impresja”, które połączone jest z Urzędem. Wcześniej dla wszystkich zawodników będzie przygotowany lunch, który będzie można zjeść w stołówce pobliskiej szkoły. Ponadto, jeśli pogoda dopisze, to polecamy relaks w basenie. Nie może być zbyt długi, gdyż o g. 16:00 startuje z Placu Uniwersału Połanieckiego, pierwszy zawodnik, pierwszej drużyny. Ważne, że kolarze startują na zwykłych rowerach szosowych, ale i tak będzie bardzo szybko!

You may also like...