Zgłoszenia do 38 edycji

(??English version below)

?? Zgłoszenia do 38 edycji.

Ten nietypowy sezon, powoli dobiega końca. Wszystkie zespoły, które chcą wystartować w 38 edycji wyścigu (29.04-03.052021), zapraszamy do kontaktu: teams@carpathianrace.eu od dnia 29 października 2020. Czekamy!

?? Applications for the 38th edition.

This unusual season is slowly coming to an end. All teams that want to start in the 38th edition of the race (29.04-03.052021), please contact: teams@carpathianrace.eu from October 29, 2020. We look forward to seeing you!

You may also like...