Only two more months!

Since there are only two months left to the start, we provide some information for our eagles/espoirs
The 38th edition of „Couriers” will begin this time with a prologue in Połaniec – a beautiful and historic city on the Vistula River in the Świętokrzyskie Voivodeship. It will take the form of an individual time trial in the team presentation formula known from our race. The route of the prologue is 4 kilometers long, and the start and finish will be located at Uniwersał Połaniecki Square.
The start of the first rider, and so far it will be a cyclist from the LUKS Trójka Piaseczno team (newcomer on the Carpathian roads) will take place at 16:00. Technical briefing at 14:00, the race office will be held in the City and Commune Office in Połaniec and it will be opened from 10:00. We wonder who will come first?
Jeszcze tylko dwa miesiące!
Skoro do startu pozostały tylko dwa miesiące, to przekazujemy kilka informacji merytorycznych dla naszych orlików.
38 edycji „Kurierów” rozpocznie się tym razem prologiem w Połańcu – pięknym i historycznym mieście nad Wisłą w Województwie Świętokrzyskim. Będzie miała formę indywidualnej jazdy na czas w znanej z naszego wyścigu formule prezentacji drużynowej. Trasa prologu liczy 4 kilometry, a start i meta będą usytuowane na Placu Uniwersału Połanieckiego.
Start pierwszego zawodnika, a póki co będzie to kolarz z ekipy LUKS Trójka Piaseczno (beniaminek na karpackich szosach) odbędzie się o godzinie 16:00. Odprawa techniczna o 14:00, a biuro wyścigu w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, pracować będzie od godziny 10:00. Ciekawe, kto zgłosi się pierwszy?

You may also like...