39 teams registered for the 39th edition of the „Couriers”- 39 zgłoszonych teamów na 39 edycję „Kurierów”

That’s exactly how many teams for today are interested in starting in the next edition. We are pleased with the interest, but the fact that the number of places is limited is always a concern. Unfortunately, we have to choose, and as you know, eight places are occupied already. Among the submitted teams, as many as 7 are from Poland and the Netherlands, 4 from Italy, and two from Austria, Belgium and Great Britain. We have one team each from the Czech Republic, Norway, Sweden, Slovenia, Monaco, Germany, Ukraine, Denmark, Estonia, Serbia, Slovakia, Hungary, Latvia, Uzbekistan and the USA. Of course, in this interesting set we have included national teams, continental teams and cycling clubs.
Właśnie tyle drużyn na dzisiaj jest zainteresowanych startem w kolejnej edycji. Zainteresowanie nas cieszy, ale fakt, że ilość miejsc jest ograniczona, zawsze martwi. Musimy niestety wybierać, a już, jak wiadomo, osiem miejsc jest zajętych. Pośród zgłoszonych ekip aż 7 jest z Polski i Holandii, 4 z Italii, a po dwie z Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Po jednej drużynie mamy z Czech, Norwegii, Szwecji, Słowenii, Monako, Niemiec, Ukrainy, Danii, Estonii, Serbii, Słowacji, Węgier, Łotwy, Uzbekistanu i USA. Oczywiście, w tym ciekawym zestawie ujęliśmy zarówno reprezentacje narodowe, ekipy kontynentalne oraz kluby kolarskie.

You may also like...