Presentation in 10 days – Prezentacja za 10 dni

For the third year in a row, we are organizing our race under special conditions – first the coronavirus epidemic, and now the war beyond the Polish, Slovak and Hungarian border. We hope that this special, 39th edition will take place as planned, and the exact plan of our event we will present during the press conference in Warsaw in 10 days, i.e. on March 24. During the meeting, we will also present all the classifications and the full start list of the teams that we have invited to the start of the race.
Trzeci rok z rzędu, organizujemy nasz wyścig w warunkach szczególnych – najpierw epidemia koronawirusa, a teraz wojna za polską, słowacką i węgierską granicą. Mamy nadzieję, że ta szczególna, 39-ta edycja odbędzie się zgodnie z planem, a dokładny plan naszego wydarzenia przedstawimy podczas konferencji prasowej w Warszawie już za 10 dni, czyli 24 marca. Podczas spotkanie przedstawimy również wszystkie klasyfikacje oraz pełną listę startową drużyn, które zaprosiliśmy na start wyścigu.

You may also like...