We are waiting for you

„Gaudeamus igitur…” is being heard today at the Jagiellonian University, and we are glad that from today, as announced, we are awaiting applications for the start list. We hope that we will traditionally have a wide selection, and the best teams from previous years will again appear on the Carpathian roads.

Czekamy na Was
„Gaudeamus igitur…” rozbrzmiewa dzisiaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, a my cieszymy się, że od dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przyjmujemy zgłoszenia na listę startową. Mamy nadzieję, że tradycyjnie będziemy mieli bogaty wybór, a najlepsze drużyny z lat poprzednich znowu pojawią się na karpackich szosach.

You may also like...